Saturday, March 28, 2009

Kronologi Peristiwa PentingMasalah Wang Kertas

• Sekiranya wang kertas disirnpan di rumah (di dalam tabung atau di bawah tilam), nilainya akan susut oleh kuasa pasaran lebih-lebih lagi jika disimpan dalam jangkamasa yang lama.

• Sekiranya nilai itu susut, kita terpaksa menyimpan di bank kerana nilainya akan bertambah melalui faedah. Bagaimanapun, faedah itu bukan lah keuntungan tetapi ‘penyelarasan’ untuk susut nilai yang tetap akan berlaku.

• Kemungkinan wang di dalam bank tidak selamat sekiranya berlaku susut nilai yang berlebihan. Malah wang kertas boleh lupus terus sekiranya akaun dibekukan atau bank ditutup.

• Apabila kita meminjam RM1,000 daripada sahabat kita dan kita pulangkan RM1,000 itu selepas 10 tahun sebagai contoh, kita beranggapan tidak ada riba yang terlibat. Bagaimanapun, nilai wang atau kuasa beli dalam tempoh 10 tahun telah berubah. Tanpa riba, wang ini tetap bersifat tidak adil.

Hari ini kalau ada yang berazam untuk tidak mahu menggunakan wang kertas, orang berkenaan ‘wajib’ berpindah ke dalam hutan. Begitu sekali sekeping kertas bergelar ‘not’ menguasai seluruh kehidupan manusia.

“Apa itu wang kertas?” Wacana tentang riba dan wang emas tidak mungkin lengkap kalau tidak menyentuh soal wang kertas kerana kedua-dua matawang ini dan riba ada hubung kaitnya dari segi sejarah.

Sejarah mencatatkan bahawa antara wang paling awal muncul di dunia ini adalah wang emas yang digunakan oleh empayar Rum di Eropah, berkurun lama sebelum kedatangan Islam di bumi Arab. Wang emas terus digunakan oleh dunia Islam dan bahagian-bahagian dunia yang lain setelah kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Kerajaan Melayu Melaka pada kurun ke-14 Masihi juga menggunakan wang emas.

Namun, penggunaannya berakhir pada 1924 berikutan runtuhnya kerajaan Khilafah Islamiah terakhir iaitu Khalifah Uthmaniah yang berpusat di Istanbul, Turki. Selepas itu, dunia beralih kepada wang kertas yang bersandarkan emas.

Namun, sejarah wang kertas diwarnai misteri, tipu daya dan pembelotan yang dahsyat!


P.S:-“Kekayaan, kebahagian rumah tangga semuanya datang daripada Allah, bukan daripada bapak" (Ahmad Albab) kui..kui..kui...

No comments: